Coraz więcej osób stara dostać się do pracy w policji.

Można stwierdzić, iż każdego roku coraz większa liczba osób stara zakwalifikować się do pracy w policji. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać policjantem. Jak naprawdę przebiega proces rekrutacji na stanowisko w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, że Komendant Główny Policji przynajmniej raz w roku powinien określić termin rekrutacji do policji, oraz konkretnie określić najmniejszą ilość ludzi, których planuje się włączyć do wspomnianej służby. Jakie dokumenty będą wymagane? Kandydat powinien nade wszystko dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Niezbędny jest także starannie kompletny kwestionariusz kandydata. Nie można również zapomnieć o wypełnieniu świadectw służby czy pracy. Wykształcenie średnie do policji ma zdecydowanie większe znaczenie aniżeli nam się wydaje. Osoba, która nie przyniesie tego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Konieczne jest również dostarczenie książeczki wojskowej w przypadku, kiedy kandydat do służby byłby objęty wojskową ewidencją. Jak istotne znaczenie posiada ocena wyżej wymienionych dokumentów? Jeżeli dany kandydat odda już niezbędne dokumenty do policji, dana komórka org. która zajmuje się sprawą wyboru poszczególnych kandydatów do służby w policji nada osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak i oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, które są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by podkreślić, iż zgodność danych , które zostały umieszczone w kwestionariuszu osobowym podlegać będzie dogłębnemu sprawdzeniu we wszystkich dostępnych przez policję ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. Dodatkowo warto mieć świadomość, że dostarczenie poprzez danego kandydata niepełnych danych osobowych może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia okresu kwalifikacyjnego. Natomiast ukrywanie prawdy, lub wpisanie błędnych informacji w kwestionariuszu jest pretekstem do odstąpienia od prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy prowadzone w szkołach Policji Należy wiedzieć, iż w komórce zajmującej się sprawami wyboru kandydatów określony kandydat do służby otrzyma dokładne informacje o terminie, w którym będą realizowane kolejne etapy powiązane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Trzeba do nich koniecznie zaliczyć test sprawności fizycznej do policji, rekrutacja-do-policji.pl. Poza tym musimy posiadać świadomość, że każdy kandydat powinien bezwarunkowo stawić się w jednej z 5-ciu policyjnych szkół (Piła, Słupsk, Szczytno czy Legionowo). Potem potencjalny kandydat w ciągu jednego dnia będzie poddany dwóm etapom postępowania kwalifikacyjnego. Należy być świadomym, że test sprawności będzie polegał na ukończeniu poprzez kandydata toru przeszkód w podanym uprzednio czasie. Potem wszelkie uzyskane wyniki będą przeliczone na opracowany system punktowy. Ponadto wspomniany wcześniej egzamin sprawnościowy jest zaliczany, w momencie kiedy kandydat uzyska wyznaczony czas do zaliczenia, który wynosi 1 min. i 41 sekund.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *